luni, 7 februarie 2011

Muzica Militară a Garnizoanei Iași


În arcul de timp al existenţei ei, muzica militară şi-a contopit raţiunea de a fi şi de a-şi împlini menirea cu tumultul istoriei eroice a poporului român. Ea s-a constituit într-un mesager credincios al cântecului izvorât din crezul suveran al iubirii şi slujirii de patrie. Cântul sortit să înaripeze sufletul şi fapta atâtor generaţii întru ocrotirea şi izbânda bunurilor celor mai de preţ ale tuturor românilor: vatra, libertatea, dreptatea, demnitatea, fiinţa naţională.

Muzica Reprezentativă a Forţelor Terestre Iaşi- România este o componentă a vieţii muzicale româneşti, cu iniţiative şi realizări profesionale care au depăşit sfera militară, înscriindu-se în circuitul artei noastre naţionale. Prima menţionare a muzicii militare în Iaşi, capitala culturală a României, a apărut în primul ziar românesc, în anul 1830, când prin condeiul înflăcăratului cărturar Gheorghe Asachi, ziarul Albina Românească însera ştirea înfiinţării primei muzici militare cu instrumente moderne de alamă şi saluta gestul patriotic al ,,tuturor celor ce înfăptuiesc spre fericirea, luminarea, cultivarea şi evghenirea naţiei române pentru ajutorul acordat punerii bazelor primei muzici trebuitoare la corposul miliţiei pamânteşti".

Punerea bazelor, în urma cu 180 de ani, a primelor formaţii de muzică militară românească constituie un moment important în istoria muzicii româneşti ce marchează începutul unei epoci de avânt cultural autohton. În cele 18 decenii de existenţă, pe lângă îndatoririle cu caracter militar (defilări, parăzi, etc.), fanfarele militare au cultivat şi propagat în rândul maselor valorile muzicii romaneşti şi universale, constituind o adevărată şcoală de educaţie muzicală a poporului.

Muzica Reprezentativă a Forţelor Terestre Iaşi- România a participat la diferite festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Astfel cetăţenii oraşelor Bistriţa, Brăila, Bucureşti, Iaşi, din România şi cei din Cracovia, Polonia, Modena Italia, au fost încântaţi de virtuozii muzicii militare.

Despre pregătirea profesională a membrilor fanfarei putem aminti că toţi sunt absolvenţi ai Şcolii Militare de Muzică, iar jumătate dintre componenţi sunt absolvenţi ai Universităţii de Arte George Enescu Iaşi, secţia instrumentală. Muzica Reprezentativă a Forţelor Terestre Iaşi- România colaborează frecvent cu trupa de dansatori profesionişti THE SKY a Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi. Împreună au participat la turnee, unde spectacolele plină de lumini, muzică şi dans au bucurat mii de oameni, fiind răsplătiţi cu ropote de aplauze. De asemenea, există o colaborare foarte bună cu Filarmonica şi Opera din Iaşi, în cadrul unor spectacole şi festivaluri.

Militarii ieşeni sunt încântaţi de acordurile fanfarei la Cercul Militar Iaşi. În ceasurile de promenadă, fanfara militară din neuitatele chioşcuri ale parcurilor oraşelor, interpretează lucrări - încă necunoscute maselor - din repertoriul clasic şi romantic al muzicii universale, cât şi lucrările compozitorilor români.

Dirijorul formaţiei, plutonierul adjutant VIOREL CIBOTARIU, este este conducătorul formaţiei de doi ani de zile şi de 20 de ani este membru al acestei fanfare. De pe această funcţie a condus Muzica Reprezentativă a Forţelor Terestre Iaşi la trei festivaluri naţionale.

Readucând în atenţia publică genul muzicii de fanfară, Muzica Reprezentativă a Forţelor Terestre Iaşi constituie o afirmaţie sinceră nu numai a popularităţii de care se bucură şi azi arta unei formaţii ce odinioară reprezenta singurul instrument de educaţie estetică şi de dezvoltare a gustului artistic dintr-un orăşel sau târguşor de provincie, ci, mai ales, reliefează valenţele noi şi misiunea cu totul deosebită a acestei formaţii muzicale în cadrul vieţii culturale a zilelor noastre.

http://www.youtube.com/watch?v=P9PlQAeZPPU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu