vineri, 12 octombrie 2012

Festivalul Florilor de Toamna

In perioada 12-14 octombrie 2012 autoritatile locale brailene organizeaza in Gradina Publica - "Festivalul Florilor de Toamna"
Sambata, 13 octombrie,

 orele 11.30 - 12.30, spectacol sustinut de Muzica Militara a Brigazii 10 Geniu Braila,
 orele 12.30 - 13.30 spectacol sustinut de elevii Palatului Copiilor si Elevilor,
 orele 16.00 - 17.30 spectacol sustinut de ansambluri si formatii ale Casei de Cultura a Municipiului Braila,
 orele 17.30 - 19.30 spectacol sustinut de elevii Palatului Copiilor si Elevilor Braila.


Duminica 14 octombrie
,
 orele 12.00 - 13.00 spectacol sustinut de Formatia de dansuri "Romanasii de Rosiori", 
 orele 16.00 - 19.00 spectacol sustinut de Liceul de Arta "H. Darclee" si Scoala Populara de Arte "Vespasian Lungu".

vineri, 20 iulie 2012

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL MUZICILOR MILITARE ROMÂNIA - Brăila (1996 – 2012)DOCUMENTAR

                   Muzicologul Teodor T.Burada într-un studiu dedicat muzicii ostăşeşti afirma că „muzicile militare sunt podoaba oştirii”.
                   Afirmaţia, cu tot romantismul ei nu este deloc exagerată şi nici lipsită de conţinut. Din cele mai vechi timpuri muzica l-a însoţit pe oştean, îndeplinind o dublă funcţie: aceea de semnalizare prin care se transmiteau ordinele şi se realiza actul de conducere şi cea estetico-educativă de formare a caracterului luptătorilor, de îmbărbătare în luptă  şi de destindere în momentele de repaos.
                   Inspirat din cele două deziderate, ia fiinţă la Brăila în anul 1996, Festivalul Muzicilor Militare din Armata a 2-a. 
                   La primele două ediţii (1996, 1997) ale Festivalului, au participat muzici militare din Armata a 2-a, având ca invitaţi de onoare Corul şi soliştii Ansamblului Artistic al Armatei şi Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării .
                   Începând cu ediţia a III-a(1998) , Festivalul capătă o dimensiune naţională cu participare internaţională, Muzica Militară a Institutului Trupelor de Uscat din Odessa – Ucraina, concertează alături de formaţiile din România.
                   Brăila este oraşul Dunării, oraşul muzicii, denumit şi „Mica Vienă”, oraşul unde se desfăşoară mai multe concursuri şi festivaluri internaţionale, dintre care amintim: Concursul Internaţional de Canto „Hariclea Darclée” ce alternează cu Festivalul Internaţional al Muzicilor Militare, Festivalul-concurs Internaţional  de Muzică Uşoară „George Grigoriu”, etc.
                   Din anul 2000 şi până în prezent, Festivalul se impune pe plan naţional şi internaţional, desfăşurându-se o dată la doi ani, ajungând în prezent la a X-a ediţie. Trebuie subliniat faptul că este singurul festival internaţional de gen organizat în România, având doi susţinători de bază – Garnizoana şi Primăria Municipiului Brăila.
                   Pe parcursul ediţiilor ce s-au derulat în perioada  1996 – 2012, la Festival au participat formaţii (muzici militare) de referinţă în domeniu din : Germania, Austria, Ungaria, SUA, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Moldova, Scoţia, iar din România: Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării, Corul, baletul şi soliştii Ansamblului Artistic al Armatei, Muzica Regimentului 30 Gardă şi Protocol „Mihai Viteazul”, Muzica Militară a Forţelor Navale – Constanţa, Muzica Militară a Forţelor Aeriene – Braşov, Muzica Militară a Ministerului de Interne – Bucureşti, Muzici Militare ale garnizoanelor Brăila, Buzău, Focşani, Sibiu, Craiova, Cluj – Napoca, Iaşi, Mircurea Ciuc, etc.


joi, 28 iunie 2012

1 Iulie Ziua Muzicilor Militare din România


1 Iulie 2012  - Ziua Muzicilor Militare din România
La 1 iulie 1831, prin Regulamentul Organic ia nastere la Iasi, în cadrul “Strajei Pamântesti”, prima fanfara militara, atestata odata cu aparitia celor dintâi regulamente militare, în care sunt consemnate prevederi privind prezenta si numarul ostasilor muzicanti.
În 1830 este înfiintata Armata Nationala permanenta, numita de contemporani “Straja Pamânteasca”..
În primavara anului 1831 au aparut cele dintâi regulamente militare în care sunt consemnate prevederi privind prezenta si numarul ostasilor muzicanti care intrau în componenta celor trei regimente înfiintate în 1830 în Tara Româneasca.
Deci, începând cu anul 1831, în documentele de constituire si angajare a efectivelor armatei sunt prevazuti si “muzicantii”,fapt ce atesta atentia acordata de oficialitatile militare acestei categorii de ostasi.
În anii ce au urmat, muzicile militare au constituit o prezenta permanenta la sarbatori nationale, manifestari social-politice, culturale si nu în ultimul rând, în momentele fierbinti ale zbuciumatei noastre istorii. În tumultul revolutiei de la 1848 din Tarile Române, fanfarele erau prezente în mijlocul poporului amplificând entuziasmul acestuia pentru realizarea idealurilor avansate ale vremii..
O prezenta activa au avut-o formatiile de fanfara si în perioada înfaptuirii unirii Principatelor Române din 1859, când “cu Hora Unirii îl primea muzica militara pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza”.
În 1867, în cadrul Ministerului de Razboi se instituie functia de “inspector general al muzicilor militare”, functie în care este numit seful de muzica clasa I, capitan Eduard Hübsch.
În perioada de dupa razboiul de independenta, avându-se în vedere numarul relativ mic de muzici militare, prin Decizia ministeriala nr. 114 din 25 iulie 1880, s-a hotarât ca la fiecare regiment de dorobanti sa se constituie câte o muzica militara sub denumirea de “fanfara”.
Începând cu 26 mai 1895, la conducerea muzicilor militare, în functia de inspector este numit Iosif Ivanovici, autor al celebrului vals “Valurile Dunarii”.
El a înzestrat muzicile militare cu instrumente noi, repertoriu valoros si divers, sprijinind în acelasi timp, activitatea de pregatire a viitorilor instrumentisti militari
La 10 octombrie 1936 ia fiiţă ,,Şcoala elevilor muzicanţi”  institutie menita sa asigure pregatirea si formarea personalului muzicilor militare..
La timpul respectiv aceasta scoala a constituit prima forma de învatamânt muzical preuniversitar din tara noastra.
Paralel cu perfectionarea organizatorica si în plan profesional a muzicilor existente la 15 iunie 1954 are loc un eveniment cu largi rezonante: ia fiinta o formatie etalon, unicat în armata si în tara  Muzica Reprezentativa a Armatei.
Orchestrele militare au ajuns la performante remarcabile, la posibilitati multiple de abordare, tinzându-se spre o integrare la nivelul marilor orchestre simfonice.
Pe acestă linie se înscrie şi activitatea muzicii militare brăilene, condusă cu profesionalism de peste 20 de ani de col. Petrea Gogu, iniţiatorul şi managerul singurului festival internaţional de gen din România, ce în prezent a ajuns la a X-a ediţie, având ca principali organizatori Primăria Municipiului şi Garnizoana Brăila. Activitatea muzicii militare brăilene se regăseşte în toate manifestările culturale pe plan local, naţional şi internaţional. În acest sens este de apreciat să amintim participarea la peste 10 festivaluri internaţionale de gen dintre care precizăm: Cracovia - Polonia; San-Remo - Italia; Regensburg, Bayreuth, Hanovra - Germania; Callais,Albertville - Franţa,  unde au reprezentat România alături de Corpul de balet al AnsambluluiArtistic al Armatei la un înalt nivel artistic.
Unite prin vocatie si traditie, într-o veritabila scoala a daruirii si pasiunii creatoare, muzicile militare, îsi sărbătoresc  anul acesta 181 de ani de existenţă .
  Col. Petrea Gogu

N.B. Cu acestă ocazie  invităm publicul brăilean să ia parte, astăzi 28.06.2012 orele 18.30 , în Grădina Publică la un concert de promenadă.

miercuri, 23 mai 2012

10 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA BRIGĂZII 10 GENIU „DUNĂREA DE JOS”


Brigada 10 Geniu, înfiinţată la 1 iunie 2002 în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 45/2002, este marea unitate specializată care realizează sprijinul genistic pentru forţele luptătoare şi participă în acelaşi timp la executarea unei game vaste de misiuni în situaţii de urgenţe civile.
Aplicaţiile organizate de eşaloanele superioare, „BICAZ 2002, 2003, 2004 şi 2011” „SIRIU 2002” „DEMEX 2005”, „ROMEX 2006” ,,ROUEX 2009” şi „DACIA 2010” au fost tot atâtea prilejuri de a proba calitatea personalului şi viabilitatea soluţiilor adoptate, demonstrate prin calificativele foarte bune cu care au fost apreciate structurile participante.
Primul examen naţional susţinut de geniştii brigăzii, s-a derulat în luna septembrie 2003 în raionul localităţii Gropeni cu prilejul reunirii  grupului de lucru „NATO-LG 9”, în cadrul căruia a fost prezentat exerciţiul demonstrativ “Sprijinul genistic pe câmpul de luptă”, la finalul căruia, oficialii militari din 24 de ţări membre NATO şi partenere au apreciat faptul că sprijinul genistic pentru o mare unitate mecanizată s-a realizat conform procedurilor specifice Alianţei Nord Atlantice.
Structurile Brigăzii 10 Geniu s-au remarcat prin operativitate şi profesionalism pe timpul participării la îndeplinirea misiunilor asumate de România în teatrele de operaţii din Bosnia-Herţegovina, Irak şi Afganistan, calităţi pentru care geniştii au fost recompensaţi cu decoraţii, ordine şi medalii româneşti şi străine.
Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” este angrenată în implementarea acordurilor internaţionale şi iniţiativelor regionale cu specific de geniu şi participă în mod constant la exerciţiile multinaţionale desfăşurate cu state membre NATO sau state partenere, asigurând expertiză de specialitate, tehnică şi efective. În anul 2011 brigada a condus Exerciţiul Multinaţional „TISA 2011”, desfăşurat la Rîmnicu Vîlcea în parteneriat cu Serbia şi Ungaria şi exerciţiul „IEL MILU 2011” cu Unitatea Multinaţională Logistică Integrată cu specific de Geniu pentru Infrastructură de Logistică, din Croaţia, alături de Bulgaria, Croaţia şi Georgia.
Brigada 10 Geniu a coordonat acţiunile unităţilor subordonate în zona de responsabilitate la pace şi cele ale unităţilor militare din garnizoana Brăila, în situaţii de urgenţă civilă, în sprijinul autorităţilor publice locale şi al populaţiei civile, pentru lichidarea urmărilor fenomenelor meteo extreme din localitatea Făcăeni în 2002, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din jud. Brăila, Buzău, Bacău, Vrancea, Galaţi, Ialomiţa, Neamţ şi Suceava în anii 2005, 2006 şi 2010. În februarie 2012 Brigada 10 Geniu a fost din nou în prima linie acţionând de această dată pentru salvarea persoanelor surprinse de viscol pe drumurile publice şi în gospodăriile din localităţile afectate din judeţul Brăila, acţiuni apreciate de autorităţi, mass-media şi de cei care au primit nemijlocit sprijinul nostru, populaţia civilă.
           Nivelul superior de instruire a personalului, calitatea lucrărilor şi operativitatea cu care au fost executate misiunile ordonate sunt doar o parte din remarcile constante ale oficialilor militari şi politici, români şi din cadrul Coaliţiei Aliate, exprimate la adresa militarilor genişti, aprecieri care ne fac cinste şi confirmă aportul militarilor Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” la crearea şi menţinerea unei imagini pozitive a Armatei României, atât în ţară cât şi în străinătate.

vineri, 20 aprilie 2012

Concert de promenadă

Pe data de 22 aprilie 2012, cu ocazia Zilei Forțelor Terestre, Muzica Militară a Garnizoanei Brăila va susține concert de promenadă în Grădina Publică . Brăilenii sunt invitați să ia parte la acest eveniment începând cu orele 12.00.