joi, 28 iunie 2012

1 Iulie Ziua Muzicilor Militare din România


1 Iulie 2012  - Ziua Muzicilor Militare din România
La 1 iulie 1831, prin Regulamentul Organic ia nastere la Iasi, în cadrul “Strajei Pamântesti”, prima fanfara militara, atestata odata cu aparitia celor dintâi regulamente militare, în care sunt consemnate prevederi privind prezenta si numarul ostasilor muzicanti.
În 1830 este înfiintata Armata Nationala permanenta, numita de contemporani “Straja Pamânteasca”..
În primavara anului 1831 au aparut cele dintâi regulamente militare în care sunt consemnate prevederi privind prezenta si numarul ostasilor muzicanti care intrau în componenta celor trei regimente înfiintate în 1830 în Tara Româneasca.
Deci, începând cu anul 1831, în documentele de constituire si angajare a efectivelor armatei sunt prevazuti si “muzicantii”,fapt ce atesta atentia acordata de oficialitatile militare acestei categorii de ostasi.
În anii ce au urmat, muzicile militare au constituit o prezenta permanenta la sarbatori nationale, manifestari social-politice, culturale si nu în ultimul rând, în momentele fierbinti ale zbuciumatei noastre istorii. În tumultul revolutiei de la 1848 din Tarile Române, fanfarele erau prezente în mijlocul poporului amplificând entuziasmul acestuia pentru realizarea idealurilor avansate ale vremii..
O prezenta activa au avut-o formatiile de fanfara si în perioada înfaptuirii unirii Principatelor Române din 1859, când “cu Hora Unirii îl primea muzica militara pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza”.
În 1867, în cadrul Ministerului de Razboi se instituie functia de “inspector general al muzicilor militare”, functie în care este numit seful de muzica clasa I, capitan Eduard Hübsch.
În perioada de dupa razboiul de independenta, avându-se în vedere numarul relativ mic de muzici militare, prin Decizia ministeriala nr. 114 din 25 iulie 1880, s-a hotarât ca la fiecare regiment de dorobanti sa se constituie câte o muzica militara sub denumirea de “fanfara”.
Începând cu 26 mai 1895, la conducerea muzicilor militare, în functia de inspector este numit Iosif Ivanovici, autor al celebrului vals “Valurile Dunarii”.
El a înzestrat muzicile militare cu instrumente noi, repertoriu valoros si divers, sprijinind în acelasi timp, activitatea de pregatire a viitorilor instrumentisti militari
La 10 octombrie 1936 ia fiiţă ,,Şcoala elevilor muzicanţi”  institutie menita sa asigure pregatirea si formarea personalului muzicilor militare..
La timpul respectiv aceasta scoala a constituit prima forma de învatamânt muzical preuniversitar din tara noastra.
Paralel cu perfectionarea organizatorica si în plan profesional a muzicilor existente la 15 iunie 1954 are loc un eveniment cu largi rezonante: ia fiinta o formatie etalon, unicat în armata si în tara  Muzica Reprezentativa a Armatei.
Orchestrele militare au ajuns la performante remarcabile, la posibilitati multiple de abordare, tinzându-se spre o integrare la nivelul marilor orchestre simfonice.
Pe acestă linie se înscrie şi activitatea muzicii militare brăilene, condusă cu profesionalism de peste 20 de ani de col. Petrea Gogu, iniţiatorul şi managerul singurului festival internaţional de gen din România, ce în prezent a ajuns la a X-a ediţie, având ca principali organizatori Primăria Municipiului şi Garnizoana Brăila. Activitatea muzicii militare brăilene se regăseşte în toate manifestările culturale pe plan local, naţional şi internaţional. În acest sens este de apreciat să amintim participarea la peste 10 festivaluri internaţionale de gen dintre care precizăm: Cracovia - Polonia; San-Remo - Italia; Regensburg, Bayreuth, Hanovra - Germania; Callais,Albertville - Franţa,  unde au reprezentat România alături de Corpul de balet al AnsambluluiArtistic al Armatei la un înalt nivel artistic.
Unite prin vocatie si traditie, într-o veritabila scoala a daruirii si pasiunii creatoare, muzicile militare, îsi sărbătoresc  anul acesta 181 de ani de existenţă .
  Col. Petrea Gogu

N.B. Cu acestă ocazie  invităm publicul brăilean să ia parte, astăzi 28.06.2012 orele 18.30 , în Grădina Publică la un concert de promenadă.